PROJEKT UNIJNY

Nazwa Projektu: Magly – interaktywna atrakcja hotelowa o charakterze fabularno-edukacyjnym
Numer Projektu: POPW.01.01.02-28-0001/21
Wartość Projektu: 1 257 315,82 PLN
Wartość Dofinansowania: 999 940,00 PLN

 

Dofinansowano z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia: Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia: Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów: Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

Krótki opis projektu: Magly to projekt polegający na stworzeniu innowacyjnej atrakcji hotelowej skierowanej do dzieci, która przemienia hotel w pełni interaktywny świat gry. Dzieci, wcielając się w jedną z postaci, poruszają się po hotelu znajdując kolejne przedmioty i rozwiązując zagadki. Łącznikiem świata rzeczywistego i wirtualnego jest zaprojektowany przez zespół Magly kontroler, który odczytuje ruchy dziecka. Ruchy te są na bieżąco przetwarzane w czasie rzeczywistym w systemie rozgrywki MAGLY engine znajdującym się w dedykowanej, stworzonej przez spółkę infrastrukturze chmurowej. To sprawia, że gra jest prosta i intuicyjna – cała rozgrywka odbywa się w rzeczywistości w całkowicie nowej technologii wyprzedzającej tradycyjny AR czy VR. Magly sprawia, że magia ożywa w rzeczywistości za pomocą ruchomych, żywych obiektów, gestów, sieci IoT, sieci sensorów, efektów audiowizualnych przez które gra komunikuje się z graczem i na odwrót. Dzięki temu w Magly możliwe jest wszystko – od prostej rozmowy z postacią z fabuły przez kolekcjonowanie i tworzenie zebranych w rzeczywistości przedmiotów w wirtualnym ekwipunku aż po skomplikowaną walkę, w której to gracz we własnej osobie wykonuje ruchy, jest to poziom interaktywności dotychczas niespotykany w konkurencyjnych rozwiązaniach jak np. gry terenowe, escape roomy, systemy grywalizacyjne itp. Dodatkowo jest to atrakcja hotelowa całkowicie autonomiczna, działająca niezależnie od pogody. Natomiast dzięki uniwersalnemu systemowi rozgrywki MAGLY engine, który łączy, komunikuje, agreguje i rozpoznaje dane, diagnozuje błędy w czasie rzeczywistym, tworzy sieć podłączonych do niego sensorów, urządzeń cyfrowych lub analogowych, rozgrywka jest łatwo skalowalna na inne hotele. Tego typu wysoki uniwersalizm tworzy szansę w przyszłości na licencjonowanie produktu razem z know-how dla podmiotów mogących zajmować się wdrożeniami w innych obiektach takich jak: muzea, escape roomy, parki rozrywki, galerie handlowe, jednostki kulturalne itp..
Cel i efekty projektu: Podczas realizacji projektu, spółka wdrożyła innowację produktową w postaci atrakcji hotelowej – innowacyjnej gry terenowej o charakterze fabularno-edukacyjnym. Składa się ona z kontrolera, który precyzyjnie sczytuje ruch w przestrzeni oraz systemu gry MAGLY engine odpowiadającemu za interpretację ruchów i ich integrację z odbiornikami stacji gry i elementami naściennymi, które dają dostęp do wirtualnej części rozgrywki oraz umożliwiają ruchową oraz głosową interakcję. Ta nowatorska atrakcja hotelowa jest wdrażana w polskich oraz europejskich hotelach rekreacyjnych. Podczas programu platformy startowej spółka otrzymała 2 listy intencyjne od polskich hoteli znajdujących się w makroregionie Polski wschodniej. W pierwszym z nich, w ramach realizacji projektu, spółka przeprowadziła program pilotażowy, którego efektem jest komercjalizacja. Wpłynęło to na rozwój turystyki w regionie Mazur i rozwinęło branże powiązane w regionie takie jak np. gastronomia.
 
Komercjalizacja projektu (do 06.07.2023):
– Hotel Zamek Ryn ****
– Hotel Notera SPA ****

© All rights reserved. Made by MAGLY. Access Privacy Policy.

© All rights reserved. Made by MAGLY. Access Privacy Policy.

Top